Blog

กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

บริษัท บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด จัดกิจกรรม CSR “โครงการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน” ครั้งที่ 1ให้แก่เด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

Read more
กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการสร้างบ้านให้คุณตาแช่ม

บริษัท บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 196,591 บาท เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ “สร้างบ้านให้คุณตาแช่ม” 

Read more
กิจกรรมเพื่อสังคม โครงการเพื่อสังคม

โครงการอุปถัมภ์เด็ก

บริษัท บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสนับสนุน น้องเบนจามิน ให้มีความรู้ มีการศึกษา และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง โดยบริจาคเงิน จำนวน 70,000 บาท

Read more