Bulliontex - เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน Bulliontex เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา สร้างขึ้นจากภายในนักออกแบบ, ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ, วิศวกรผ้า, ที่ปรึกษาระหว่างประเทศและผู้นำที่ทรงคุณค่า คนของเราคือพลังของเรา

ประวัติของ Bulliontex
15 Aug 2nd Sept 2004 - SMS Weaving
1998 13 August - Bullion
Bulliontex เข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 และเติบโตอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่เริ่มแรก Bulliontex Brothers เริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการยอมรับในตลาดต่างๆ ว่าเป็นผู้รับความเสี่ยงที่ยั่วยุ เติบโตตลอดเวลา และอยากรู้อยากเห็น
วิสัยทัศน์ของเรา
เราเป็นผู้เรียนรู้และแสวงหา การวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา การจัดหา การผลิต และปรับปรุงสิ่งที่คุณบอกเราว่าคุณต้องการ ช่วยให้เราสามารถขยายความสัมพันธ์อันโดดเด่นของเรากับโลกสิ่งทอในวงกว้างขึ้น เราตอบสนองความต้องการของคุณข้ามพรมแดนอย่างราบรื่น เรารับรองคุณด้วยบริการที่มีชื่อเสียงของคนไทย เราจัดส่ง.
Guarantee you with quality
From simple fabrics to the trendiest new designs, from price-oriented to quality-oriented goods, Bulliontex waits to hear about your desires. Talk to our consultants - online or at our studio about your specific needs.

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00 - 17.00

อีเมล์ sales@bulliontex.com
ที่ตั้งของเรา

บริษัท บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด

437/21-22 ถนนท่าดินแดง

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 10600